Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Vrydag 20 Julie 2018, dit is die herdenking van...

Geen herdenking môre.

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]