Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Dinsdag 17 Oktober 2017, dit is die herdenking van...

Geen herdenking môre.

Oormôre, Donderdag 19 Oktober 2017, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]