^^

История на измененията

* 2017-12-09 01:24:57 (добавяне на родители) ... Louise Vaucher 1651-1715
* 2017-12-09 01:23:41 (да се променят данни за лицето) ... Louise Vaucher 1651-1715
* 2017-12-09 01:22:10 (да се променят данни за лицето) ... Louise Vaucher 1651-1715
* 2017-09-17 23:14:57 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 23:11:59 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 23:08:51 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 23:01:19 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:58:38 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:56:37 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:50:53 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:41:30 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:29:27 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:28:03 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 11:36:22 (да се променят данни за лицето) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-06-02 21:25:46 (да се променят данни за лицето) ... David John Hart
* 2017-06-02 21:23:59 (да се изпрати изображение) ... David John Hart
* 2017-04-28 08:57:09 (да се променят данни за лицето) ... Elsie Clarkson
* 2017-04-28 08:55:21 (да се променят данни за лицето) ... Elsie Clarkson
* 2017-04-04 14:45:44 (да се променят данни за лицето) ... Jeanne Sara (Sally) Bonnet 1778-1811
* 2017-04-04 14:31:41 (да се променят данни за лицето) ... Jeanne Sara (Sally) Bonnet 1778-1811