Годишнини на починали хора

^^

Няма годишнина днес.

Утре, вторник 11 декември 2018, ще бъде годишнината на...

Вдругиден, сряда 12 декември 2018, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]