^^

רשימת העדכונים

* 2017-12-09 01:24:57 ( הוספה הורים) ... Louise Vaucher 1651-1715
* 2017-12-09 01:23:41 ( לשנות אדם) ... Louise Vaucher 1651-1715
* 2017-12-09 01:22:10 ( לשנות אדם) ... Louise Vaucher 1651-1715
* 2017-09-17 23:14:57 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 23:11:59 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 23:08:51 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 23:01:19 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:58:38 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:56:37 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:50:53 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:41:30 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:29:27 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:28:03 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 11:36:22 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-06-02 21:25:46 ( לשנות אדם) ... David John Hart
* 2017-06-02 21:23:59 ( שלח תמונה) ... David John Hart
* 2017-04-28 08:57:09 ( לשנות אדם) ... Elsie Clarkson
* 2017-04-28 08:55:21 ( לשנות אדם) ... Elsie Clarkson
* 2017-04-04 14:45:44 ( לשנות אדם) ... Jeanne Sara (Sally) Bonnet 1778-1811
* 2017-04-04 14:31:41 ( לשנות אדם) ... Jeanne Sara (Sally) Bonnet 1778-1811