^^

רשימת העדכונים

* 2018-05-05 16:16:44 ( שלח תמונה) ... Etienne Sepulchre
* 2018-05-05 16:13:08 ( לשנות אדם) ... Connie Burk
* 2018-05-05 16:12:34 ( לשנות אדם) ... Connie Burk
* 2018-05-05 16:11:45 ( לשנות אדם) ... Connie Burk
* 2018-05-05 16:10:16 ( לשנות אדם) ... Connie Burk
* 2018-05-05 16:09:01 ( לשנות אדם) ... Connie Burk
* 2018-05-05 16:07:17 ( לשנות אדם) ... Connie Burk
* 2018-05-05 16:04:20 ( לשנות אדם) ... Connie Burk
* 2018-05-05 15:47:18 ( לשנות אדם) ... Gerrie Burk
* 2018-05-05 15:41:08 ( לשנות אדם) ... Connie Burk
* 2018-05-05 12:18:51 ( שלח תמונה) ... Connie Burk
* 2017-12-09 01:24:57 ( הוספה הורים) ... Louise Vaucher 1651-1715
* 2017-12-09 01:23:41 ( לשנות אדם) ... Louise Vaucher 1651-1715
* 2017-12-09 01:22:10 ( לשנות אדם) ... Louise Vaucher 1651-1715
* 2017-09-17 23:14:57 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 23:11:59 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 23:08:51 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 23:01:19 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:58:38 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846
* 2017-09-17 22:56:37 ( לשנות אדם) ... Rodolphe Töpffer 1799-1846