Pokrewieństwo

^^
Nie są znane żadne więzy pokrewieństwa pomiędzy osobami: William Sweetman i Anna Kavney.

[NB: you should try another relationship computing mode].