Huguenin

^^
o sosa Abraham 1670 &1695 Esabeau Vaucher 1674
o Abraham 1704