^^

//
Louis Adolphe Vaucher 1820
Madeleine Françoise Ballon