Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Donderdag 19 Julie 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Vrydag 20 Julie 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]