Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Donderdag 18 Januarie 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Vrydag 19 Januarie 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Saterdag 20 Januarie 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]