Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Saterdag 24 Maart 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Sondag 25 Maart 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Maandag 26 Maart 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]