Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Môre, Maandag 20 November 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Dinsdag 21 November 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]