Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Vrydag 19 Oktober 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Saterdag 20 Oktober 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Sondag 21 Oktober 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]