Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Saterdag 16 Desember 2017, dit is die huweliksherdenking van...

Geen herdenking môre.

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]