Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Maandag 23 April 2018, dit is die herdenking van...

Môre, Dinsdag 24 April 2018, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Woensdag 25 April 2018, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]