Jaques Abraham Vaucher

Huwelike en kinders



Bronne:
- huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)