Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Vrydag 16 April 2021, dit is die herdenking van...

Môre, Saterdag 17 April 2021, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Sondag 18 April 2021, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]