Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Maandag 26 Oktober 2020, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Dinsdag 27 Oktober 2020, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]