Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 13 April 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Woensdag 14 April 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]