Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Maandag 23 November 2020, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Dinsdag 24 November 2020, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Woensdag 25 November 2020, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]