Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Woensdag 2 Desember 2020, dit is die huweliksherdenking van...

Geen herdenking môre.

Oormôre, Vrydag 4 Desember 2020, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]