Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Maandag 24 Junie 2019, dit is die herdenking van...

Môre, Dinsdag 25 Junie 2019, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Woensdag 26 Junie 2019, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]