Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Sondag 20 September 2020, dit is die herdenking van...

Môre, Maandag 21 September 2020, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Dinsdag 22 September 2020, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]