Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 18 Junie 2019, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Woensdag 19 Junie 2019, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Donderdag 20 Junie 2019, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]