Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Woensdag 27 Januarie 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Donderdag 28 Januarie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Vrydag 29 Januarie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]