Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Saterdag 15 Junie 2019, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Sondag 16 Junie 2019, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Maandag 17 Junie 2019, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]