Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 19 Januarie 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Woensdag 20 Januarie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Donderdag 21 Januarie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]