Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Maandag 12 April 2021, dit is die herdenking van...

Môre, Dinsdag 13 April 2021, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Woensdag 14 April 2021, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]