Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Môre, Saterdag 17 April 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Sondag 18 April 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]