Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Jeanne Marie Michau en Fritz Vaucher.