Justin Gindraux-Mamet

Huwelike



Notas

Origine: Les Bayards (NE)



Bronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)