Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Vrydag 23 Oktober 2020, dit is die huweliksherdenking van...

Geen herdenking môre.

Oormôre, Sondag 25 Oktober 2020, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]