Vaucher

^^
o Adolphe 1800-1886 & Louise X. 1806-1858
o Adolphe 1839-1907