Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Dinsdag 17 Oktober 2017, dit is die herdenking van...

Môre, Woensdag 18 Oktober 2017, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Donderdag 19 Oktober 2017, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]