Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Dinsdag 23 April 2019, dit is die herdenking van...

Môre, Woensdag 24 April 2019, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Donderdag 25 April 2019, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]