Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 17 Julie 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Woensdag 18 Julie 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Donderdag 19 Julie 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]