Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Maandag 22 April 2019, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Dinsdag 23 April 2019, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Woensdag 24 April 2019, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]