Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 16 Oktober 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Woensdag 17 Oktober 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]