Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Donderdag 22 Maart 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Vrydag 23 Maart 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Saterdag 24 Maart 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]