Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 14 Augustus 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Woensdag 15 Augustus 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]