Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Maandag 23 Oktober 2017, dit is die huweliksherdenking van...

Geen herdenking môre.

Oormôre, Woensdag 25 Oktober 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]