Isabelle Eugénie Desmoulins

HuwelikeNotas

Origine: Lyon (Rhône, France)
Source: Michel KreisBronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik 1, huwelik 2: AEN (M. Kreis)