Jaques Abraham Vaucher

Sosa: 1

Huwelike en kindersBronne:
- huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)