Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Donderdag 26 April 2018, dit is die herdenking van...

Môre, Vrydag 27 April 2018, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Saterdag 28 April 2018, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]