Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Sondag 21 Januarie 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Maandag 22 Januarie 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Dinsdag 23 Januarie 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]