Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Donderdag 26 April 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Vrydag 27 April 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Saterdag 28 April 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]