Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Môre, Sondag 19 Augustus 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Maandag 20 Augustus 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]