Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Maandag 20 November 2017, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Dinsdag 21 November 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Woensdag 22 November 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]