Souza

^^

1.
<<
o Pedro
2.
<<
+ Simone Maria & Xxx Duarte
o Isabel Cristina & Xxx Ferreira
...
3.
o Xxx & Augustina Vaucher
o Marina & Xxx Alvariza
...
o Raoul Vaucher de Souza & Yyy Secches
+ Simone Maria & Xxx Duarte
o Isabel Cristina & Xxx Ferreira
...
o Jeferson Luiz Secches de Souza & ? ?
o Pedro
o Luiz Fernando Secches de Souza
o Circe Maria de Souza Vaucher & Xxx Martins
...