Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Sondag 22 Julie 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Maandag 23 Julie 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Dinsdag 24 Julie 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]