Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Môre, Vrydag 20 Oktober 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Saterdag 21 Oktober 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]