Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Môre, Dinsdag 19 Desember 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Woensdag 20 Desember 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]