Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Geen herdenking môre.

Oormôre, Dinsdag 19 Desember 2017, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]