Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Woensdag 17 Oktober 2018, dit is die huweliksherdenking van...

Geen herdenking môre.

Oormôre, Vrydag 19 Oktober 2018, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]