Годишнини от сватба

^^

Няма годишнина днес.

Утре, четвъртък 27 септември 2018, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, петък 28 септември 2018, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]