Годишнини от сватба

^^

Днес, четвъртък 23 ноември 2017, е годишнината на брака на...

Утре, петък 24 ноември 2017, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, събота 25 ноември 2017, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]