Годишнини от сватба

^^

Днес, четвъртък 18 януари 2018, е годишнината на брака на...

Утре, петък 19 януари 2018, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, събота 20 януари 2018, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]