Годишнини на починали хора

^^

Днес, събота 15 декември 2018, е годишнината на...

Утре, неделя 16 декември 2018, ще бъде годишнината на...

Вдругиден, понеделник 17 декември 2018, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]