Годишнини от сватба

^^

Днес, понеделник 22 октомври 2018, е годишнината на брака на...

Утре, вторник 23 октомври 2018, ще бъде годишнината на брака на...

Няма годишнина вдругиден.

[select a month to see all the anniversaries]