Herbert Vaucher

Бракове и деца



Източници:
- данни за семейството: 1940 Census