Вуйчовци, чичовци и лели на Abraham Henri Vaucher de la Croix

^^

Общо: 8 сведения за лица.