Charles Vaucher

БраковеБележки

Living 38 Regent Sq., London in 1881Източници:
- данни за семейството: 1881 Census, Ancestry UK