Родство (2 родствени връзки)

^^

Eric Vaucher е брат на Susanne Vaucher.

Claude Vaucher
& Alice Morf
|| |
Susanne Vaucher   Eric Vaucher