Годишнини от сватба

^^

Днес, сряда 27 януари 2021, е годишнината на брака на...

Утре, четвъртък 28 януари 2021, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, петък 29 януари 2021, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]