^^

История на измененията

* 2021-01-08 15:23:31 (да се променят данни за лицето) ... Sibbele Vaucher
* 2021-01-08 15:22:53 (да се променят данни за лицето) ... Sibele.0 Vaucher
* 2021-01-08 15:22:04 (да се изпрати изображение) ... Sibele.0 Vaucher
* 2020-08-29 15:48:33 (да се променят данни за лицето) ... Claude Bovet 1783-1851
* 2020-08-29 15:46:56 (да се променят данни за лицето) ... Claude Bovet 1783-1851
* 2020-08-29 15:40:25 (да се променят данни за лицето) ... Suzanne Fels 1783-1835
* 2020-08-29 15:33:00 (да се променят данни за лицето) ... Suzanne Fels 1783-1835
* 2020-08-29 15:32:36 (да се променят данни за семейството) ... Suzanne Fels 1783-1835
* 2020-08-29 15:31:55 (добавяне на данни за семейството) ... Claude Bovet 1783-1851
* 2020-08-29 15:28:29 (да се променят данни за семейството) ... Claude Jean-Jacques Bovet 1756-1812
* 2020-08-29 15:17:02 (да се променят данни за семейството) ... Jean Antoine Paris 1684-1757
* 2020-08-29 15:04:50 (да се променят данни за лицето) ... Marie Barbe Junod 1734
* 2020-08-29 15:01:31 (да се променят данни за семейството) ... Marie Barbe Junod 1734
* 2020-08-29 15:00:26 (да се променят данни за лицето) ... Marie Barbe Paris 1760-1823
* 2020-08-29 14:47:23 (да се променят данни за семейството) ... Marie Barbe Junod 1734
* 2020-08-29 14:45:44 (да се променят данни за семейството) ... David Paris 1735-1803
* 2020-08-29 14:43:59 (добавяне на данни за семейството) ... David Paris 1735-1803
* 2020-08-29 14:37:47 (да се променят данни за лицето) ... David Paris 1735-1803
* 2020-08-29 14:36:04 (да се променят данни за лицето) ... David Paris 1735-1803
* 2020-08-29 12:43:16 (да се променят данни за семейството) ... Jean Antoine Paris 1684-1757