Родство (1 родствена връзка)

^^

Pierre Vaucher е син на Judith Thiébaud.

Предци на Pierre Vaucher до Judith Thiébaud   Вж.