Родство

^^
Няма данни за родство между Marie Henriette Vaucher de la Croix и Madelaine Lequin.